Last minute zájezdy Letenky Norsko další země

Úřední jazyk

Úředním jazykem Norska je norština, která se řadí do indoevropských jazyků, konkrétně do severogermánských. Kromě Norska je používána norskými menšinami ve Spojených státech a Kanadě. Pro zápis norštiny se používá latinka, která má navíc znaky æ, ø a å. Pro vznik norštiny byla základem stará severština. Norština je srozumitelná s dánštinou a švédštinou. Během dánské nadvlády ovlivňovala právě dánština jazyk obyvatel měst a vzdělaných vrstev. Venkovské obyvatelstvo však používalo spíše nářečí se staronorskými prvky. Pro Nory je typický melodický přízvuk s dvojí intonací a dlouhé souhlásky.